pkk

pkk

3.12.15

Et "nej" tegner sig ved folkeafstemningen: cirka 52-53% - 47-48%


Næsten uanset hvordan man vender og drejer den seneste uges meningsmålinger, tegner det til, at folkeafstemningen i dag om suverænitetsafgivelse til EU i.f.m. retspolitikken bliver et nej.  Formodentlig i omegnen af 52-53% "nej" og 47-48% "ja".

Der har i de seneste målinger været noget, der ligner en lille bevægelse til fordel for "ja", men alt i alt er der simpelthen for meget, der ensartet peger i retning af et "nej".

Det er efterhånden velkendt, at det er en skidt idé at tro på kun én meningsmåling--også fordi man oplagt kommer til at "cherry-picke", altså vælge den man selv synes bedst om.  Vil man have et sikkert bud på tendensen eller status, står man sig bedre ved at se på samtlige tilgængelige meningsmålinger.

Men der er ingen entydigt "rigtig" måde at gøre dét på.  Skal man f.eks. tage et simpelt gennemsnit, eller ét hvor man vægter de enkelte målinger?  Og hvis man vægter dem, skal man så vægte for antal respondenter eller målingernes "alder" eller begge dele?  Eller skal man (som denne iagttager efterhånden foretrækker) bruge median-målingen snarere end gennemsnittet?  Og hvor mange målinger skal man medtage, og skal man evt. sætte loft over hvor mange fra hvert enkelt meningsmålingsfirma?

Der er ikke noget kategorisk rigtigt svar på disse spørgsmål--det er håndværk snarere end videnskab.  Men den seneste uges meningsmålinger er så entydige, at det her ikke betyder meget fra eller til.  Af de seneste ni meningsmålinger har kun én (for ti dage siden) peget på et "ja"--og det med så lille et forspring, at det var ligegyldigt.  I de meningsmålinger, hvor den ene side har haft et forspring, der er statistisk signifikant, er det hver gang til "nej"-siden.

Nedenfor er gengivet tre forskellige måder at udregne et "aggregeret" meningsmålings-billede:
(1) Ved at tage et gennemsnit vægtet for antal respondenter; (2) ved at tage et simpelt aritmetisk gennemsnit af målingerne; og (3) ved at tage "medianen".  Til venstre er gengivet svar-procenterne; til højre er "ved ikke" frasorteret og "ja" og "nej" omregnet som tilsammen = 100%.  Som grundlag er anvendt de seneste fem offentliggjorte målinger.  Billedet er ret klart og ensartet:Normaliseret til 100%
             Ja            Nej      Ved ikke             Ja              NejGennemsnit (vægtet), fem seneste 36,5 40,3 21,8 47,5 52,5
Gennemsnit (simpelt), fem seneste 37,1 40,8 20,5 47,6 52,4
Median, fem seneste 37,4 42,2 18,4 47,0 53,0Forskellene mellem "ja" og "nej" er her (hvor der er tale om aggregeringer af flere målinger) store nok til, at forbehold for den statistiske sikkerhed skulle være unødvendige,  Kun hvis samtlige meningsmålingsfirmaer har seriøst fejl-"samplet" deres udvalg af vælgere, eller hvis der overraskende sker et "ryk" blandt tvivlerne, der på samme tid er både er stort af omfang og ensartet i "ja"-retning, kan vi vente, at slutresultatet bliver meget anderledes.

Det er der umiddelbart ingen grund til at tro--men det ved vi i givet fald først i aften.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar