pkk

pkk

19.6.15

Hvordan klarede meningsmålingsfirmaerne & co. sig?

Hvordan klarede meningsmålingsfirmaerne sig i forbindelse med FV15?  I løbet af valgaftenen blev der på de sociale medier skældt meget ud på dem, mens prognoserne rullede, men hvordan gik det egentlig i praksis, da stemmerne var talt op?  Og hvordan gik det med de medier og forskere, der--som jeg selv--forsøgte sig med at "aggregere" meningsmålingerne til mere "udglattede" resultater?

Her kommer en hurtig opsummering, ordnet fra dem, der målt via "bruttofejl" i forhold til det faktiske valgresultat, var tættest på dette:

Nettofejl (rundet af), ordnet fra færrest til flest:
Kan man udlede noget af dét?  Ikke her kl. 02.10 ovenpå valgaften ...  Ikke meget andet end, at det at prøve at aggregere meningsmålinger endnu engang har vist sig at give et resultat "midt i feltet": et bedre resultat end de dårligste enkeltmålinger, men ikke så godt ét som de bedste.  Derudover ligger de forskellige aggregeringer--trods forskellige teknikker og delvist forskellige "input"--ganske, ganske tæt.

En anden måde at se på resultatet på, er ved at se på, hvor langt man var fra det "endelige" resultat m.h.t. tilslutningen til fløjene.  Lad os her tage det i.f.t., hvad man "tildelte" partierne i "blå blok" som stemmeandel (52,3%):

Blok-resultat (fra tættest til fjernest):
Her fordeler målingerne og forsøgene på "aggregeringer" sig noget mere spredt: Med undertegnede og Megafons sidste måling "tættest" på det faktiske resultat, men med to meningsmålingsfirmaer længst fra.


Update: Den ovennævnte opgørelse er blevet opdateret med "netto-fejl": Disse er samtlige fejlprocenter for de enkelte partier, lagt sammen og divideret med to.  Her ses en lignende opgørelse af netto-fejl for 2011-folketingsvalget:


Ingen kommentarer:

Send en kommentar