pkk

pkk

27.9.11

Aggregerings-paradoks i praksis

Marquis de Condorcet
En ny meningsmåling fra Voxmeter viser, at hvis folketingsvalget blev afholdt i dag, og hvis stemmerne iøvrigt faldt som i målingen, ville vi have haft et eksempel på et "aggregerings-paradoks": Hvor en aggregering af stemmerne giver et andet resultat end dét, som et flertal ønsker--en type "valgparadoks" først identificeret af Marquis de Condorcet.  I nærværende tilfælde, at 50,1 pct. af vælgerne ville have foretrukket en regering ledet af Lars Løkke Rasmussen, mens et flertal af mandaterne (90 mod 89) ville have peget på Helle Thorning-Schmidt.

Et sådant paradoks er faktisk forekommet ved tidligere valg.  I 1990 stemte et flertal af vælgerne på partier, der ønskede Svend Auken (S) som statsminister, men
et flertal af mandaterne i Folketinget pegede på Poul Schlüter (K).  Det kunne være sket siden: Var der i 1998 blevet flyttet 90 stemmer på Færøerne, ville man have haft samme resultat, men med omvendt farve: Så ville et flertal af vælgerne have støttet en regering med Poul Nyrup Rasmussen (S) som statsminister, mens et flertal på 90 mandater i Folketinget ville have støttet Uffe Ellemann-Jensen (V).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar